web page development software

Köszönjük, hogy elmondta a véleményét!

Bulinegyed kérdőívek statisztikája

Összes beérkezett kérdőív

757

Weboldal

www.7kerforum.hu weboldalon kitöltött kérdőívek száma

49

Email

Emailben érkezett kérdőívek száma

196

Posta

Postai úton érkezett kérdőívek száma

1002

Összesen

Feldolgozás

A kérdőívek feldolgozása során kiszűrtük az egy IP címről (vagyis egy számítógépről) leadott több, mint két szavazatot, ezzel segítve, hogy egy személy szavazata ne szerepeljen többször.

Kezdeményezők

A lakókkal való párbeszédet és a kérdőívek kiküldését Dr. Oláh Lajos Teréz, - és Erzsébetváros országgyűlési képviselője, Ujvári- Kövér Mónika önkormányzati képviselő és Szücs Balázs önkormányzati képviselő kezdeményezte!

Köszönjük, hogy elmondta a véleményét!

Az összes válasz alapján ennyi igen választ kaptunk:

1. Kívánja-e, hogy a bulinegyedben működő vendéglátó, - és szórakozóhelyek nyitvatartását a jelenleginél szigorúbban szabályozza az Önkormányzat?

%

2. Szeretné-e, ha a vendéglátó- és szórakozóhelyek nyitvatartását az Önkormányzat nem korlátozná, ugyanakkor jelentősen több forrás állna rendelkezésre a rendőrségi/közterület-felügyelői jelenlét növelésére és a köztisztaságra?

%

3. Támogatja-e, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a Magyar Kormányhoz forduljon annak érdekében, hogy a „bulinegyedben” megtermelt központi adóbevételekből többet adjon vissza az Önkormányzatnak a „bulinegyed” élhetőbbé tétele érdekében?

%

4. Fontosnak tartaná-e azt, hogy az Önkormányzat többletjogosultságot adjon a társasházaknak a társasházakban működő szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek nyitvatartásával kapcsolatban?

%

5. Támogatná-e azt, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a Kormánynál a dohányzásról szóló törvény módosítását a „bulinegyedben” olyan szempontból, hogy elkülönített, zárt térben, a vendéglátó,- és szórakozóhelyeken is lehessen dohányozni? (Jelenleg az utcán lehet kizárólag dohányozni, a füst és az utcai hangoskodás miatt az ablaknyitás lehetetlen.)

%

6. Támogatja-e azt, hogy az illetékes szervek az utcai alkoholfogyasztást sokkal szigorúbban ellenőrizzék és érdemben szankcionálják a szabálysértéseket?

%

7. Támogatja-e, hogy az ún. lakáshotelek (AirBnB) vonatkozásában a Kormány alkosson jogszabályt a társasház többi lakójának védelmében és legyen végre világos és számon kérhető szabályozás ezen a területen?

%

8. Támogatja-e, hogy Erzsébetváros Önkormányzata kezdeményezze, hogy bizonyos parkolóhelyekre csak a kerület lakosai állhassanak be, ahogyan ez számtalan európai nagyvárosban működik?

%

9. Támogatja-e egy visszatartó erejű szankcionálási rendszer bevezetését arra az esetre, ha a szórakozóhelyek nem tesznek eleget a bejárat előtti takarítási kötelezettségüknek?

%

10. Támogatja-e, hogy az Önkormányzat folytasson egyeztetéseket annak érdekében a vendéglátó- és szórakozóhelyekkel, hogy minél több kulturális esemény, rendezvény kerüljön megrendezésre, hogy minél inkább a kerület kulturális negyede legyen Belső- Erzsébetváros?

%

11. Kívánja-e, hogy több nyilvános WC-t működtessen a kerületben a Főváros és az Önkormányzat?

%

A kérdőívet kitöltők javaslatai

Az elektronikus kérdőívek végén egyéb beírt javaslatok, jellemző szöveges vélemények

Nem az a baj, hogy nincs elég nyilvános WC a kerületben és ezért végzik el sokan a járdán a kis és nagy dolgukat, hanem, hogy ez lett a Sikk a kerületben! 

A legtöbb utcán vizelő férfi az a bárokban fogyaszt, majd ahelyett, hogy ott végezné, el a dolgát kijön az utcára és a bár melletti falra, járdára vizelnek csoportosan 5-en 6-an egyszerre, mert ez így BULI! Tehát itt a problémát WC nyitásával nem fogják megszüntetni, csak komolyabb rendőri részvétellel és borsos büntetések alkalmazásával.

Ne hajthasson be nem kerületi lakos gépkocsit a kerületbe! 

Dob utca, Kazinczy utca, Madách Imre út, legyen végig sétáló utca. Klauzál tér legyen felújítva.

A lakók védelme érdekében nem tartom jó megoldásnak a társasházak kezébe adni a szórakozóhelyekkel szembeni érdekérvényesítés. 

Ez csak a lakókkal szembeni megfélemlítés és erőszak felé vezet. Az önkormányzat és a rendőrség feladata szabályokat alkotni és főleg betartatni. Ezen kívül a folyamatos autó rongálást valódi kártérítéssel kéne megoldani. Tele van a kerület kamerával és ettől függetlenül a nagyjából heti rendszerességű rongálások ellen semmit nem tesz senki. Az ember meg hetente javítgathatja az autóját saját pénzén.

A probléma bonyolult, komplex nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni.

De nagyon sok terület, a fent említettek közül fejlesztésre szorul, az elsődleges cél véleményem szerint a közterületeken való rend fenntartása.

A Klauzál téri park szigorú esti zárása, reggeli nyitása.

Járőrözés, a közterületesek folyamatos működése /hétvégeken is és ne csak munkaidőben/.Autóikkal ne csak körözzenek!

A kerületben (is) tevékenykedő közös képviselőként az Air BNB kapcsán a javaslatom a következő:

(némiképp az V. kerülettől lopva) a lakáskiadás regisztrációjának legyen feltétele a közgyűlési hozzájárulás. Az V. kerületben ezt annyiban "rontották el", hogy csak az idén január 1. napjától belépők esetében kell beszerezni a hozzájárulást. Az újak száma a csekély az összeshez képest. Akkor lenne tökéletesebb a rendszer, ha minden évben (pl. az éves közgyűlésen) egyesével újra tárgyalhatná ezt a kérdést a közgyűlés és a regisztráció - azaz az engedély - is csak egy évre szólna. Nyilván ha a tulajdonossal és bérlőivel nincs baj, a közgyűlés megadja a jóváhagyást. Ott viszont, ha - és számtalan ilyen példa van - a tulajdonos nem törődik azzal, mit tesznek a bérlői, ezzel nem ritkán ellehetetlenítik a többség rendjét, nyugalmát, lehessen megvonni ezt a jogosultságát. A közgyűlési jóváhagyás híján pedig az Önkormányzat sem újíthatná meg a tevékenységét. Ezzel párhuzamosan persze a regisztráció nélkül kiadókkal szemben is hatékonyabban kellene fellépni, nem csak adózás szempontjából, hanem mint engedély nélküli lakáskiadókkal szemben is.

Nagyobb utcai szemetesek kihelyezése,

rendszeres ürítése; rendszeres utcai takarítás (a jelenleginél többször); rendszeres járőrözés nappal és este egyaránt, visszatartó erejű büntetéssel, amely bevételt vissza lehetne forgatni; ablak-korszerűsítési pályázat a lakások tulajdonosainak, illetve a társasházaknak.

Napi utca lemosás,

mert vizelet szag terjed több utcában.

Leginkább az AirBnB lakáshoteleket kéne megszüntetni, 

úgy, ahogyan azt már több nagyvárosban megtették. Sajnos megkeserítik az ember életét, elveszik nyugalmát, hangoskodásukkal, tapintatlanságukkal és úgy gondolom nekem, mint 15 éve itt lakónak, több jogomnak kell, legyen, mint nekik. Mehetnek rendes hotelekbe, az az államnak is többet hozna, mert nem hiszem, hogy be vannak jelentve. Itt a házban, már számos van, sajnos engem is körbe vesznek.

Az éjféli egységes zárás mindenképpen

szükséges feltétele az éjszakai nyugalomnak, így az alaptörvényben előírt egészséges környezethez való jog teljesülésének is.

Csendrendelet bevezetése a hétköznapok alatt,

az AirBnb és a Hostelek miatt az esti órákban pihenni vágyó emberek számára lehetetlen a hangzavar miatt. Továbbá az utcák sötét megvilágításának lecserélése (sárga fényűről fehér fényűre) praktikus lenne az emberek számára, balesetek elkerülése és a biztonság érdekében. A Síp utcában az utcai lámpák sárga fényűek, ez télen még jobban megnehezíti az akadályok láthatóságát.

A körúti kocsmák "teraszai" méretének csökkentése, 

hogy a gyalogos forgalom normálisan elférjen a járdán, illetve ne lehessen őket használni legkésőbb este 10 után, ezt ellenőrizzék és szankcionálják, hogy be is legyen tartva. A klasszikus szórakozóhelyek mellett az ú.n. street food jellegű kiszolgálóhelyek nyitva tartását is korlátoznám, az ilyen kiszolgálóhelyek előtti utcán még reggel 6 óra körül is nagy mulatozás, szemetelés stb. folyik.

Önkormányzat határozatainak ellenőrzésére szükséges eljárás kidolgozása.

A források növelése érdekében minden egyes kiadott online számla után 200 Ft fizetése az önkormányzatnak a források növelése érdekében.

Ami pedig a 10. pontot illeti, 

kulturális eseményeket ne a kocsmák szervezzenek, ezek ne terjeszkedjenek tovább falon kívülre, ne velük egyeztessenek erről, semmi közük hozzá, ne ők határozzák meg továbbra is az arculatot, mert annak a mai állapot a vége. De napi happeningeket semmiképpen sem kéne rendezni a szűk utcákban. Itt jelzem, hogy a B. G. téren sem működik a játszótéri vécé, tán sosem működött, a kölykök a szabadban végzik kis-nagy dolgukat az elburjánzott sövénynél, a fenéktörlő papírokat a nyitott szemetesekbe dobják, ezeket ritkán ürítik, most egy hete nem, dugig vannak. A játszótér sarkánál láttam életemben először patkányt, fényes nappal flangált ott két hete, lefotóztam. Most jelentettem Bábolnának is. Az önkorm.-nak rögtön szóltam, de tesznek rá.

Számomra az is egy jó megoldás, 

hogy időben korlátozzák a nyitva tartást, de az is egy jó megoldás, ha időkorlátozás nélkül biztonságosabbá teszik a környéket. Fontosnak tartanám, hogy olyan rendeleteket hozzanak, illetve amely témakör az országgyűlés hatáskörébe tartozik, olyan törvényeket alkossanak, amelyek olyan szankciókat tesznek lehetővé, hogy ne legyen érdemes áthágni az ezek által előírt szabályozásokat. A bulinegyed kérdésén kívül érdemesnek tartanám, hogy a képviselő testület a különböző felújítási és átépítési munkálatokat is olyanfajta módon szabályozza, hogy azok is a kerületi lakosok számára elfogadhatóbb feltételek mellett kerüljenek kivitelezésre.

Az esetleges időbeni korlátozás ne csak a közterületen lévő teraszokra vonatkozzon, 

hanem a magánterületen lévőkre is, mint a Gozsdu Udvar szórakozóhelyei, vagy az Ellátóhoz. A szórakoztatóhelyek hozzanak létre egy alapot a megrongált járművek, defektet kapó kerékpárok javítására, kötelezzék a tulajdonosokat , hogy szagelszívóval védekezzenek, hogy az utca felől, ne dőljön be az égett olaj,cigaretta szag, a bejáratok, és utcai lakások ablakainak 5 méteres körzetében korlátozzák a dohányzást, kötelezzék a tulajdonosokat több szemetes tároló megvételére, ne a közös kukákat töltsék fel. tartsák be a lakóház szabályzatában foglalt csendrendeletet, adjon meg az üzletvezető éjjel-nappal elérhetőséget minden környéken lakónak Este 10 után folyamatos rendőri, vagy rendészi felügyeletet a tömegközlekedési megállókban, főleg a 4-6 os villamos vonalán.

Nem kell nyilvános wc, 

mert csak pénzbe kerül. Viszont kötelező legyen kiírni minden vendéglátóhely bejáratára magyarul és angolul jól láthatóan, hogy a WC MINDENKI számára INGYENESEN használható. Az Önk. korlátozza a nyitva tartást ÉS fordítson többet az Önk. a takarításra, biztonságra. Illetve ellenőrizze jobban, az elvégzett munka minőségét. MÁS. Javaslom, hogy az Önkormányzat egyéb szerveivel és egyeztessenek, mert pl. az építésügy határozottan tiltaná a mobil WC-K kihelyezését, azt pedig számomra nem átlátható, hogy ha nem mobil nyilvános WC-K jelennek meg a kerületben, akkor mégis hol/hogyan fognak működni a nyilvános WC-K?

Feltétlen kérem a lakáshotelek területén a szabályozást, 

mivel sokszor olyan emberek érkeznek, akik alkoholos és egyéb állapotban nem elfogadható módon végigordibálják az éjszakát a házon belül, sőt jellemző ez már nappal is. Illetve rombolják az épületet, a lakáshotel tulajdonosok ugyanakkor semmiben nem fizetnek többet, holott a házban élők számára kárt okoznak, és élhetetlen körülményt teremtenek a nem megválogatott vendégeikkel. Örülnék annak is, ha más díjszabás alá esnének a lakáshotelek a közös költség tekintetében is.

Értékelném, ha panasz esetén lenne kihez fordulni. 

Jelenleg ha meg is hallgatnak, csak leráznak, eredmény semmi. Jó lenne, ha legalább a Károly körút és az Erzsébet körút közötti területen csak az itt lakók parkolhatnának, akkor legalább haza lehetne jönni nem csak 40-50 perc helykeresés után.

Tisztelettel kérjük a Tesla udvarban zajló éktelen zajongás,

megafonos zenélés, éneklés, csoportos üvöltések és visongások megszüntetését, az éjszakai csend és nyugalomhoz való jog érvényesítését. Még a börtönökben büntetésüket töltő raboknak is biztosítva van az éjszakai nyugalom, csend. Újabban nemcsak éjszaka, hanem napközben is - valamiféle műsor keretében? - zajongnak, püfölik a dobot. A Tesla udvar húsz, harminc méter távolságra lakóházakkal van körülvéve, éktelen a zajongás. Ez nem Szigetfesztivál, ahol egy hétig zajongnak, mint az őrültek, sokkal távolabb a lakóházaktól. Itt a buli mondhatni mindennapos. Próbálják a döntéshozók a szerencsétlen lakók helyébe helyezni magukat.

AirBnb tulajdonosként és adófizetőként úgy gondolom,

ebbe a társasház lakó ne szólhassanak, bele ki mire használja a lakását, hiszen egy tulajdonos vagy egy hosszú távú bérlő ugyanúgy tud kellemetlenséget okozni a társasház lakónak emellett, szabályozva van és elég magas adóterheket fizet közvetlenül az önkormányzatnak (idegenforgalmi adó és ingatlanadó) amiért "cserébe " nem kap semmit. A legtöbb probléma nem a 2-4 főt befogadó AirBnb lakásokkal van, hanem a 10-20 fős teljesen szabályozatlan hostelekkel.

Az utcák tisztántartása alapvető önkormányzati feladat lenne, 

ezt nem kellene csak a szórakozóhelyek felelősségévé tenni. Az utcáknak munkakezdésre, a nap kezdetére már tisztának kellene lenni. Jelenleg minden reggel (hétköznap és hétvégén is) hányásokat, szeméthalmokat, ürüléket kerülgetve megyünk munkába. Ha néha találkozunk járdamosó munkásokkal, akkor az olyankor van, amikor sokan vannak az utcán, és nehéz tőlük továbbjutni a keskeny utcákon, akkora a fröcskölés. A kosz kibírhatatlan. Szükség lenne még a kerületben: a nyilvánosság felé nyitott zöld területekre.

Lakók érdekképviseleti szervének létrehozása,

közös tripartit fórum a lakókkal, a vendéglátó- ipari egységek és a közgyűlés tagjaival rendszeresen (havonta), közös stratégia kidolgozása az élhető kerületért.

Életveszélyes a környék! 

Felmerülhetne megoldásként az éjszakai polgármester/ rendőrfőnök, vagy bármi más néven működő, megfelelő jogkörrel rendelkező intézkedésre jogosult szervezet, aki be tudja tartatni a normális együttélés szabályait.

A hajléktalanok legalább olyan elkeserítő és elképesztő állapotokat okoznak,

mint az önmagukból kivetkező, ordítozó "szórakozók". Elegendően sok adót fizetek azért, hogy elvárhassam, hogy a közszolgák a befolyt adóbevételből a rendet, csendet, tisztaságot, és élhető környezetet biztosítsák.

Először azt kellene elérni,

hogy a hivatalos fórumokat megtisztítsák a korrupt, kilóra megvehető döntéshozóktól. (önkormányzat, rendőrség, közterület felügyelet, Köjál, stb.)

Több rendőri jelenlét! 

Nem a szórakozóhelyekkel / éttermekkel van baj, hanem az utcai tömeggel. Ezért szerintem csak az utcán vonuló tömeget kellene kicsit szabályozni.

Javaslom havonta összehívni az összes belső erzsébetvárosi pub tulajt, 

a lakokat, a kerületi Rendőrséget ea a helyi Önkormányzatot kölcsönös párbeszédre!

Amikor egyéb szálláshely bejelentést megkapják, 

csatolni kelljen a ház SZMSZ -ét, és ha adott SZMSZ tartalmazza, hogy nem lakáscélú ingatlanra közgyűlési engedély kell, csak a pozitív közgyűlési határozattal engedélyezze annak megnyitását. ..Ez óriási terhet levenne a lakókról, mivel sok vita van e téren.

Férfi illemhelyek építése sokat segítene a tisztaságon.

Belgiumban állítottak fel ilyeneket.

Nos nem több forrás kell, 

hanem az, hogy a kint lévő rendőr és polgárőr, valamint szekuritis tegye a dolgát, s ne csak néma szemlélője legyen a történéseknek. Többször saját magam is láttam, hogy az úttesten üvöltöző, közterületen ivó csoportokhoz nem is mennek oda, csak nézik őket. Bezzeg a nem külföldit, ha véletlenül megiszik egy sört a közterületen, már büntetik, igazoltatják. Szóval nem kell ide több pénz, hanem a feladatot kell ellátni tisztességgel. A takarításra meg a vendéglátósokat kell kötelezni. Abból a bevételből, amit kaszálnak, nyugodtan megtehetik, hogy az utcát is takarítják.

Rendőri vagy közterület ellenőri jelenlét, 

aki nem csak álldogál, hanem tesz is valamit. A legeslegkisebb problémánk a hangosan beszélgető és nevetgélő turista, de annál nagyobb gond az üvöltöző, sikoltozó, áriát teli torokból éneklő tajtrészeg turista, aki lecövekel pl. A Kéthly Anna téri irodaház elé és ott egy teljes órán keresztül ZAVARTALANUL hangoskodik és ALKOHOLT fogyaszt közterületen, majd a kis- vagy nagydolgát is elvégzi vagy az utcán vagy valamelyik kapualjban!

Teljes mértékig egyetértek a szemét, dohányzás, utcai alkoholfogyasztás stb 

korlátozásával, és szankcionálásával. Azt viszont teljes mértékben elutasítom, hogy meg kell szüntetni a bulinegyedet vagy, hogy a kocsmákat/éttermeket be kell 10-kor záratni. Minden nagyvárosban van ilyen negyed, nem kötelező itt lakni!! A helyiek arról sosem beszélnek, hogy pont a bulinegyed miatt ér egy használt lakás 1 milló/ négyzetmétert a negyedben, és emiatt jönnek charter gépekkel a britek, ami azért szép pénz. A társasházakban is csak hőzöng a sok nyugdíjas, pedig másfél-kétszeres árat kaphatna a lakásért egy pár utcával arrébbi ingatlanhoz képest. Erről is tessék beszélni, ne mindig csak a sérelmekről!!!Sajnos tapasztalat, hogy közgyűlésre is csak a ráérő, akadékoskodó nyugdíjasok járnak, ezért azt kérem, hogy ne bízzuk már rájuk (társasházi döntés szinten) egy budapesti vonzerő sorsát!! Megint csak hangsúlyozom: nem kötelező itt lakni, pár utcával arrébb csendesebb!

Azt gondolom, hogy a turizmus gazdaságilag jó dolog, 

és lehessen többlet jövedelmet szereznie a helyi önkormányzatnak ebből (nem az államtól visszatérve, hanem helyi adók formájában), de a többletbevételt vissza kellene forgatni a helyi infrastruktúra fejlesztésébe, ingatlan restaurálásokba, illetve a környezet tisztán tartásába. A foghíj telkeket parkosítanám, az utcák egy részét lezárnám a forgalom elől, és a parkosított tereken helyezném el a nyilvános WC-ket. Nem adnék ki több építési engedélyt, mert ennyi embernek kell a parkosított tér, ha meg akarjuk tartani a bevételt hozó vállalkozásokat és turistákat.

Az utcák vízzel való takarítását az önkormányzat oldja meg napi gyakorisággal,

a szórakozóhelyek általi külön befizetésekből. Így a szórakozóhely azt nem tudja elmulasztani, viszont a pénzének elköltését számon tudja kérni az önkormányzattól. A nyilvános WC-ket ingyenessé kellene tenni, hajléktalanok, szegények miatt Éjjel-nappal!.A kerület mellékutcáiban, hajnalban kb.5 méterenként vizelet foltok vannak.És,még a jobbik eset,ha csak vizelet van!!! A társas házakban visszamenőlegesen meg kellene szüntetni az AirBnb és egyéb fizető vendéglátást, mert egyszerűen elviselhetetlen, amikor éjszaka részegen jönnek haza és gyakran a folyosón folytatják (akkor már kontroll nélkül) a duhajkodást és tele füstölik a lépcsőházat, szemetelve és össze hányva. Idegen lakásba becsengetve.

Nagyon jó lenne, 

ha az önkormányzat és a közterület felügyelet nem hónapok alatt válaszolna egy egy bejelentetésre, ha egyáltalán válaszol (pl: óvoda ablakai alá egy kocsma asztalokat pakol hullarészeg dohányzó vendégekkel), és mire már a szülők fenyegetés ordítás után elintézik, hogy szüntessék be, a VII. kerületi közterület-felügylet semmit nem tesz.

Néhány utcában meg kellene tiltani az átmenő forgalmat, 

sétáló utcává minősíteni (pl. Kazinczy u.), így könnyebben tisztán tudnák tartani a vendéglátó egységek által finanszírozott takarító brigád (ok) (kézi és gépi eszközökkel), akik naponta 3-4 alkalommal takarítsák az utcákat.

Sokkal több utcai szemetes elhelyezése, 

és az üzlettulajdonosokat (kifejezetten nem csak a kocsmákat!) kötelezni arra, hogy helyezzenek el a csikkek gyűjtésére alkalmas tárolókat az üzleteik elé, ugyanis jelenleg maguk az üzlet dolgozói is az estek nagyobb részében a csikket minden egyes nap minden dohányzás alkalmával elegánsan eldobják az utcán, ennek be nem tartását, a nem takarítással együtt szankcionálni. Továbbá csak megerősíteni tudom azt az igényt, hogy a rendőrség, a közterület felügyelet embereinek a számát növelni éjszaka, de ennek csakis akkor van értelme, HA INTÉZKEDNEK! Legyen legkésőbb 24 óra a záróra, legyen sokkal több rendőr és közterületes 24 óra után az utcán, és szigorúan tartassák be a szabályokat. Pl., hangoskodókkal, közterületen alkoholt fogyasztókkal és WC- zőkkel, rongálókkal szemben lépjenek fel és intézkedjenek, zéró toleranciával. Lépjenek fel sokkal szigorúbban a prostitúció és drogkereskedés ellen. Kötelezzék a kocsmákat az előttük lévő járda szakasz takarítására rögtön a zárás után, hogy reggelre legyen tiszta az utca. Legyen sokkal több és nagyobb kuka, amit sokkal sűrűbben ürítsenek, mint most. És legyenek nyilvános WC-K, amik ingyenesek és TISZTÁK!

Tüntessék el a kurvákat,

striciket, rablókat a házunk elől (is) mert tönkreteszik az életünket, ott folytatják a tevékenységüket, rendszeresen betörik a házunk kapuját, behordják a kuncsaftjaikat, ott végzik el a dolgukat, dobálják szét az óvszert, használt tűket, rabolják ki az embereket az árkád alatt, fenyegetve az itt lakókat is naponta. Még kora reggel is itt támolyognak bedrogozva, belekötnek mindenkibe. Ők sem lennének itt, ha a bulinegyed nem hozná ide a részeg csürhéket. Senki ne számítson a bulinegyedben lakók szavazatára a következő választásokon, aki nem áll a tisztességes, dolgozó, miattuk szenvedő lakosok mellé. A Vattamányék semmiképpen se, mert már leszerepeltek ez ügyben (is), magára hagyták a kerületi lakosokat.

Legyen javaslat a forgalomcsökkentésre. 

A forgalmi rend megváltoztatásával megszüntethető lenne, hogy menekülő útvonalként használják Belső-Erzsébetvárost. Pl. Kazinczy utca Wesselényi és Dohány utca közötti szakasza a Wesselényi utca felé lenne egyirányú. Továbbá jelentős környezet- és zajszennyezéssel jár, hogy a Kazinczy utca előbb említett szakaszán egész éjszaka sorban állnak a taxik. Kerüljön ki a taxi forgalom a Rákóczi útra. A Rákóczi út éjszaka gyakorlatilag üres, míg a Kazinczy mozdulni nem lehet. Ha van rá lehetőség a keresztutcákat csak célforgalomnak lenne érdemes használni, de gondolom ezt még nehezebb elérni.

Javasolnám ,hogy differenciált legyen a nyitvatartási idő, 

hiszen a teraszok sokkal jobban zavarják a lakókat,mint a zárt térben működő buli helyek,Pl.: csüt.,péntek,szobát ahogy eddig, vasárnaptól szerdáig csak éjfélig,állami nemzeti ünnepek, valamint nagy keresztény és zsidó ünnepek első napján legalább legyen zárva tartási kötelezettség , és heti 1 nap (ez lehet választható) legyen zárva minden szórakozóhely, a Rákóczi út takarítása nem megoldott, úgy tudom ez nem is a VII ker felelőssége , de mivel a szomszédos utcákból ide áramlik ki a tömeg ezt is meg kellene oldani.

Olvastam erről a szolgáltatásról, 

amelyik zajforrásonként azonosítja a hangoskodókat folyamatosan, egész nap, valós időben. Meg kellene kérdezni őket, hogy ilyen módon tudnának segíteni a kerületben. Itt van a honlapjuk www.robserver.eu A szórakozóhelyek nyitva tartását korlátozni kellene. A szomszédos kerületekbe telepítsenek át szórakozó helyeket a VII. kerületből.

Azok a szórakozóhelyek, 

amelyek este 23:00 óra után is nyitva vannak, hordjanak ki ebédet a rászoruló nyugdíjasoknak ebédet, vagy végezzenek olyan tevékenységet, amit egyébként az adófizetők pénzéből kellene megoldania az önkormányzatnak. Az általuk okozott kellemetlenségekért adjanak vissza valamit a közösségnek. Ha nem természetben, akkor különadó formájában.

Nyitva tartás Hétfői nap Szünnap! 

kedd-csütörtökig 23-ig Péntek- Szombat 01-ig Vasárnap10--ig Fokozott rendőri jelenlét!!! és az illetékesek ellenőrizzék a nyitva tartást Sajnos egyre több a drogos és az örömlányok jelenléte is és evvel együtt a bűnözés is megjelenik, ami nem tesz jót a kerület nyugalmának.

A heti egy alkalommal végzett járdamosás nem biztosít megfelelő tisztaságot.

A Síp utca 1. (Rákóczi út 10. és Dohány utca 7. keleti része) a takarításból mindig kimarad, mintha nem is tartozna a kerülethez. Régebben =öt-hat éve) a Dohány utcát egy többtagú brigád még kézi seprűvel naponta felseperte, most az is a senki földje, úgy ahogy a teljes Rákóczi út, amelyről lesír, hogy nincs gazdája. Tudatosítani kellene pl. az interneten, hogy lesznek szigorítások az éjszakai csendrendelettel, az utcai ivászattal kapcsolatban és ezeket tényleg érvényesíteni kellene, hogy híre menjen annak, hogy tényleg komolyan veszik a felelősök. Ezt azokkal a vendéglátó egységek üzemeltetőivel szemben is alkalmazni kell, akik (9. pont) nem naponta, de egy héten egyszer sem takarítják az üzlet előtti járdát.

Engem konkrétan az zavar,

hogy a tömegtől, az árusoktól, a portékáiktól, az azokat bámulóktól, a vendéglátók asztalaitól, székekeitől és egyéb holmiijaitól, a "művészek"-től, installációitól, produkcióitól és egyéb akadályoktól alig/nehezen, sokszor egyáltalán nem lehet közlekedni gyalog sem a környéken.

Támogatom a közterületi alkoholfogyasztást szabályozását,

de a végletes megoldásoknak nem vagyok híve. A szabályokat ésszerűen lenne érdemes alkalmazni. Például, amikor a Madách térre egy fiatal pár „randi gyanánt” leül a padra és felbontanak egy doboz sört, amire négy biztonsági ember veszi körbe őket és igazoltatás után szabálysértési csekket kapnak, azt hiszem, súlyos hatalommal való visszaélés történik. Mindeközben a sakál részegen épp a kukába vizelő srácokhoz meg nem mennek oda… Az ilyen történetek miatt nem hiszem, hogy érdemes lenne több biztonságtechnikai embert a sarkokra állítani.

Az emailben visszaküldött kérdőívek kitöltői által, legtöbbet javasolt vélemények

A kerületben több olyan rendőrségi állomás található, ami csak nappal működik!

Szórakozóhelyek előtt legyen biztonsági őr, 

aki valóban ellátja feladatát, és nem csak az alkalmazottakkal beszélget stb. (beszéljen idegen nyelvet).

Népszavazás megtartása a témában

Közterületi kamerákat valóban nézzék, 

és ne csak azt, hogy kinek az autójára lehet piros cédulát tűzni.

Egységes éjféli zárás legyen

Hétvégén is legyen parkoló díj a kerületben

aki a kerületbe érkezik, használja a parkolóházakat, és ne a lakóktól vegye el a helyet.

Az utcai vizelést stb. jóval szigorúbban kell szankcionálni.

A közterület felügyelet emberei kora reggel is járőrözzenek,

és szálljanak ki az autóból, ne csak bent ülve szemlélődjenek.

Kocsmatúrák szervezésének betiltása, amiket állítólag az interneten (is) szerveznek.

Az éjszakai rongálást (házak, autók stb.) 

szintén szankcionálnia kellene a rendőrségnek, pénzbüntetést fizessenek a helyszínen, ha rajtakapja a rendőr.

MIÉRT? Éjszaka is működjön, és legyen ott rendőr! EZT NAGYON SOKAN MONDTÁK!

A szeméttárolók nagyságát és/vagy számát emelni kell, 

és a szemetelést szigorúbban • szankcionálni.

Teraszokat betiltani,

ne növeljék ezzel az üzletteret, mert ez a zaj és minden baj legfőbb forrása.

A lakókkal való párbeszédet és a kérdőívek kiküldését 

Dr. Oláh Lajos Teréz, - és Erzsébetváros országgyűlési képviselője, Ujvári- Kövér Mónika önkormányzati képviselő és Szücs Balázs önkormányzati képviselő kezdeményezte!